termeni și condiții

Termeni generali

Pagina de internet www.balefriendly.ro (în continuare: “pagina de internet”, “website” sau “pagina”) este creată şi administrată de SC Departamentul de Dichis S.R.L. (în continuare: “BALE ” sau “noi”). Prin “utilizator” se înţelege orice persoană care accesează această pagină de internet.

Acceptarea condiţiilor de utilizare

Prin simplul fapt că accesaţi această pagină de internet se consideră că aţi citit şi cunoaşteţi în totalitate Termenii şi Condiţiile de Utilizare, că vă sunt clare, le acceptaţi şi vă obligaţi să le respectaţi în totalitate. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare, vă rugăm să părăsiţi imediat pagina de internet şi să nu folosiţi conţinutul ei. Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri referitoare la aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de e-mail: woof@balefriendly.ro.

Modificări

Putem modifica oricând şi fără nicio justificare sau înştiinţare, sub aspectul conţinutului şi/sau al formei, această pagină, precum şi aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare. Din acest motiv vă rugăm să vă informaţi din timp în legătură cu eventualele modificări şi să vă familiarizaţi cu acestea. Dacă nu decidem altfel, orice modificare intră în vigoare la data publicării sale pe această pagină. Se conisderă că utilizarea paginii de internet după intrarea în vigoare a modificărilor înseamnă cunoaşterea şi acceptarea acestora de către utilizatori.

Interdicţii

Parcurgerea conţinutului acestei pagini se face numai în scop personal. Se interzice, fără acordul nostru scris, întrebuinţarea paginii sau a unor părţi ale acesteia, care nu este conformă cu utilizarea în scop personal, cum ar fi, dar nelimitat la: efectuarea de comunicări prin poşta electronică, folosind orice date procurate în mod direct sau indirect de pe această pagină, prezentarea publică, download-ul, multiplicarea, transferul neautorizat de date, tipărirea, reproducerea, distribuirea, participarea la transfer sau vânzare, efectuarea de copii, upload-ul, modificarea în orice fel a paginii de internet sau a unor părţi ale acesteia, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al formei. Dacă beneficiaţi de acordul nostru scris pentru efectuarea unor modificări, ţineţi cont de faptul că acest acord nu vă permite să ştergeţi sau să modificaţi datele existente care se referă la drepturile de autor şi/sau semnul comercial.

Utilizatorilor le sunt interzise: adăugarea oricărui conţinut obscen, jignitor, indecent sau inadecvat, inacceptabil sau ilegal, încălcarea drepturilor oricărei persoane care are acces la această pagină, introducerea unor date virusate sau materiale nocive, precum şi perturbarea, în orice mod, a funcţionării normale a acestei pagini de internet.

Utilizatorii îşi asumă răspunderea pentru consecinţele propriilor fapte ce nu sunt în concordanţă cu legea şi cu prezentele condiţii, precum şi pentru orice fel de prejudicii ce ar putea apărea ca urmare a săvârşirii acestora. Ne rezervăm dreptul de a face apel la orice mijloace legale de protecţie, pentru a preveni/împiedica utilizarea acestei pagini în moduri sau scopuri care contravin legii sau Condiţiilor de Utilizare, precum şi de a solicita sancţionarea conform legii, a utilizatorilor care au acţionat/acţionează în scopul alterării, deteriorării sau distrugerii conţinutului sau aspectului paginii sau care afectează în orice mod securitatea acesteia.

Materialele trimise de utilizatori

Prin însuşi faptul că utilizatorul este de acord să trimită către noi orice fel de materiale, dar cu garanţia că, în situaţia în care utilizatorul diferă de proprietarul materialelor, proprietarul materialelor a permis expedierea în mod expres, Bale obţine drepturi exclusive asupra materialelor respective. Aceste drepturi se supun regimului instituit de Legea nr.8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, Bale va putea, neîngrădit şi în mod exclusiv, să utilizeze, să publice, să adapteze, să modifice, să suprapună cu alte lucrări, să traducă, şi să distribuie materialele astfel dobândite, în orice formă şi prin orice mijloace media cunoscute sau viitoare, în orice scop şi fără despăgubiri, chiar şi după modificarea sau anularea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare. Utilizatorii care trimit materialele acceptă că pentru materialele furnizate nu va fi achitat niciun fel de onorariu.

Materialele pot fi publicate pe pagina noastră de internet o dată sau de mai multe ori, fără limite de timp, însă publicarea lor nu este obligatorie. Bale are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge parţial sau total materialele şi informaţiile pe care utilizatorii le publică pe pagina sa de internet.

Magazinul online

Termenii şi condiţiile de utilizare se aplică pentru clienţii a căror reşedinţă se află pe teritoriul României.

Vânzătorul este Bale – S.C. DEPARTAMENTUL DE DICHIS S.R.L., iar clientul este un vizitator al acestui website, persoană fizică adultă, responsabilă din punct de vedere juridic, o firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite online o comandă fermă vânzătorului şi face plata contravalorii comenzii cu numerar la livrare (ramburs) sau folosind card de debit sau de credit ori transfer bancar prin ordin de plată, inclusiv efectuarea plăţii prin internet banking.

Cumpărătorul este responsabil pentru corectitudinea şi exhaustivitatea datelor introduse în formularul de comandă.

Prin emiterea comenzii, cumpărătorul acceptă termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare, în întregime sau parţial, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri referitoare la aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare, vă rugăm să ne scrieţi înainte de a efectua primele comenzi pe acest website, la adresa de e-mail: woof@balefriendly.ro sau la adresa sediului companiei.

Bale poate decide respingerea unei comenzi sau nelivrarea unor produse dacă descoperă folosirea abuzivă a website-ului ori constată că datele înscrise în comandă sunt incomplete sau incorecte.

Navigarea prin conţinul website-ul Bale este gratuită pentru uz personal.

Serviciile oferite de către magazinul Bale nu includ costurile clientului pentru utilizarea echipamentelor informatice şi a servicilor de conectare la internet pentru a accesa website-ul nostru. De asemenea, Bale nu este responsabil de costurile folosirii serviciilor de telefonie, referitoare la traficul de date sau de orice alte costuri care pot apărea pentru a comanda sau pentru a naviga/căuta pe internet.

Ne rezervăm dreptul de a exista erori la inserarea automată a detaliilor produselor în sistem: descriere, fotografie, preţul şi număr de articole, şi la confirmarea automată a comenzilor. În cazul unor erori, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii noştri.

Informaţii detaliate despre achiziţionare, modalităţi de plată, livrare, reclamaţii, returnarea sau înlocuirea unor produse şi exercitarea dreptului de retragere vă rugăm să găsiţi in sectiunea despre livrari si retururi.

Drepturile de proprietate intelectuală

Nu consideraţi că orice informaţii de pe acest site se pot utiliza neîngrădit. Conţinutul acestei pagini de internet este protejat de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Prin “drepturi de proprietate intelectuală” se înţeleg: drepturile de autor si conexe, drepturile decurgând din marcă, precum şi orice alte drepturi recunoscute de legislaţia română, tratatele şi convenţiile la care România este parte, în domeniul proprietăţii intelectuale.

Toate drepturile privind materialele publicate pe această pagină aparţin Bale sau au fost cedate Bale de către terţi. Prin “materiale” se înţeleg: fotografii, imagini video, texte şi alte materiale similare, respectiv lucrări de autor. Acestor materiale li se acordă permisiunea de publicare - exclusiv în scopuri publicitare, editoriale şi informative - în ziare, reviste şi mijloace media electronice. O altă întrebuinţare a materialelor de pe această pagină nu este permisă. De asemenea, se interzice utilizarea oricăror materiale de pe această pagină în strânsă legătură cu vânzarea sau oferirea spre vânzare a produselor ori serviciilor de orice tip, precum şi multiplicarea conţinutului acestei pagini de internet. Dacă aţi obţinut permisiunea noastră scrisă de a utiliza anumite materiale publicate pe această pagină de internet, ţineţi seama de faptul că nu aveţi dreptul să transferaţi, subcontractaţi sau atribuiţi altcuiva această permisiune şi că va fi anulată orice încercare intenţionată de transfer, subcontractare sau atribuire.

Prin folosirea materialelor de pe această pagină de internet, utilizatorii se obligă să respecte în totalitate limitele, condiţiile şi cerinţele descrise aici. Pentru toate situaţiile de încălcare a drepturilor de autor, ne rezervăm dreptul de a solicita despăgubiri, precum şi sancţionarea conform legislaţiei în vigoare.

Imagini şi video

Toate fotografiile, imaginile, clipurile video, informaţiile personale şi alte materiale care apar pe acest site sunt deţinute în exclusivitate de Bale. Drepturile de autor pentru toate materialele prezente pe acest site aparţin Bale. Toate drepturile sunt rezervate. Permisiunea de a utiliza aceste materiale este acordată doar pentru publicitate, editorial şi în scop informativ pentru publicarea în ziare, reviste şi online. Orice altă utilizare a materialelor de pe website-ul Bale nu este permisă. De asemenea, nu este permisă utilizarea oricărui material de pe acest site, în legătură cu vânzarea sau oferirea spre vânzare a unor produse sau servicii de orice fel. Permisiunea de utilizare a acestui site nu poate fi transferată, subcontractată sau alocată şi orice transfer intenţionat sau realizat, cesiune sau subcontractare este considerată nulă şi neavenită. Folosind materiale de pe acest website reprezentanţii mass-media se angajează să respecte pe deplin limitele stabilite prin prezentul document, termenii şi condiţiile acestuia.

Bale face un efort considerabil pentru a furniza date corecte şi actuale pe site-ul său web, dar nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea şi exhaustivitatea acestora şi nu acceptă dreptul de reclamaţii referitor la acestea.

Bale nu garantează ca acest website va fi întotdeauna accesibil şi disponibil, şi că nu va conţine erori sau viruşi. Fiecare utilizator este de acord în mod expres de a utiliza acest website pe propriul risc.

Bale nu este responsabil pentru orice pierderi sau daune (inclusiv, dar nu se limitează la daunele indirecte sau pe cale de consecinţă), care ar putea rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice parte a acestui site web sau conţinut care este postat pe el sau adăugat de către alţi utilizatori.

Mass-media şi alţi utilizatori ai acestui website sunt de acord în mod expres să despăgubească Bale pentru fiecare şi toate plângerile, costurile, daunele sau obligaţiile care decurg din utilizarea neglijentă a materialelor de pe website de către acelaşi utilizator, inclusiv orice daune directe sau indirecte.

Protecţia datelor cu caracter personal

Bale – S.C. Departamentul de Dichis S.R.L. este conştient de faptul că mulţi consumatori şi utilizatori care vizitează website-ul nostru sunt preocupaţi de informaţiile pe care le au completat on-line şi se întreabă cum sunt acestea păstrate şi folosite.

Despre politica de protecţie şi confidenţialitate a datelor cu caracter personal de pe website-ul nostru şi despre securitatea plăţii cu cardul de credit sau debit vă puteţi informa in sectiunea despre politica de confidențialitate.

Datele de indentificare ale companiei

• Denumirea: S.C. Departamentul de Dichis S.R.L.

• Sediul social: Str. Magnetului Nr 13, Sector 3, București, România

• Adresă sediu: Str. Robescu F. Constantin, nr 4, Sector 3, București, România

• Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/11025/2014

• Codul Unic de Înregistrare: RO33614384

• Capital social: 200 RON

• Telefon0727 685 696